ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας

Τμήμα Γεωλογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

26 504 Ρίο

Πάτρα

Τηλ. 2610 997925

Φαξ. 2610 991900

Ε-mail. gianna@upatras.gr

Σχεδιασμός: Ε.Γ. Κουλούρη
Επιμέλεια: Κ. Πετρόπουλος

Β. Συμεόπουλος

Τελευταία ενημέρωση: 21-11-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΠΜΣ 2014

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS